Tarieven

Juridische bjjstand wordt normaliter niet voor niets verzocht. Wij vinden het daarom belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden. De financiële vergoeding kan bij ons op 3 manieren worden bepaald:

- gesubsidieerde rechtsbijstand;

- een vaste prijsafspraak;

- een uurtarief. 

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wij kijken altijd eerst met u of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat kan doordat wij als strafrechtspecialisten ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien en voor zover u in aanmerking komt voor rechtsgesubsidieerde bijstand, betaalt u per zaak slechts een eigen bijdrage, die wordt vastgesteld op basis van uw inkomen en vermogen. Indien u samenwoont of bent gehuwd telt het inkomen van uw partner ook mee. 

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij het bepalen van de vraag of u wel, dan wel niet voor een toevoeging in aanmerking komt in beginsel uit van uw inkomen twee jaar geleden. Onder omstandigheden is het mogelijk een peiljaarverleggingsverzoek in te dienen.

Het indienen van de toevoeginsaanvraag wordt door ons gedaan. Dit zal verder met u worden besproken tijdens het eerste gesprek. Meer informatie over het toevoegingssysteem vindt u op de website www.rvr.org.

Wij werken overigens met de Raad voor Rechtsbijstand samen op basis van High Trust. Dit brengt ook voor u voordelen met zich mee. U weet met deze regeling vrij snel of u al dan niet in aanmerking komt voor bovengenoemd systeem.

 

Fixed fee / vaste prijsafspraak.

In sommige gevallen is het mogelijk na ontvangst van het einddossier een vaste prijsafspraak te maken. U weet dan direct waar u aan toe bent. 

 

Uurtarief

Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging, dan wel geen gebruik willen maken van het systeem van rechtsgesubsidieerde rechtsbijstand, dient u in beginsel het uurtarief te voldoen. Bij veel kantoren dient u naast het uurtarief kantoorkosten te voldoen. Wij brengen u geen kantoorkosten in rekening.